Trang chủ » Hướng dẫn mua hàng

5 Bước cài đặt tiện ích mua hàng trên máy tính cùng Mua Từ Hàn Quốc 

author avatar
사용자
BƯỚC 1 : Đăng kí / Đăng nhập tài khoản

1

Chọn <Đăng ký> và điền đầy đủ thông tin

Mua Từ Hàn Quốc

2

Đăng nhập vào tài khoản đã tạo

Mua Từ Hàn Quốc
Bước 2: Cài đặt EXTENSION

1

Vào mục <Web đặt hàng> chọn <Cài đặt tiện ích mua hàng>

Mua Từ Hàn Quốc

2

Tìm kiếm <Mua Từ Hàn Quốc> chọn <Thêm vào Chrome> để hoàn tất cài đặt

Mua Từ Hàn Quốc
Bước 3: Mua hàng & Thanh toán đơn hànG TỐI THIỂU

1

Chọn trang web mua hàng yêu thích

 
Mua Từ Hàn Quốc

2

Tìm kiếm sản phẩm bằng tiếng Việt

Mua Từ Hàn Quốc

3

Chọn sản phẩm, xem các đặc tính kèm theo và bấm <Thêm vào giỏ hàng>

Mua Từ Hàn Quốc

4

Kiểm tra các sản phẩm có trong giỏ hàng, điền thông tin nhận hàng

Mua Từ Hàn Quốc

5

Chọn mức thanh toán tối thiểu (100.000đ) <Tiến hành thanh toán>

Mua Từ Hàn Quốc

6

Dùng app Ngân hàng để quét mã QR thanh toán

Mua Từ Hàn Quốc
Bước 4: Thanh toán phí vận chuyển & THANH TOÁN CHI PHÍ CÒN LẠI CỦA ĐƠN HÀNG

1

Vào <Đơn hàng> xác nhận chi phí vận chuyển và phí còn lại phải trả, chọn <Thanh toán phí vận chuyển>

Mua Từ Hàn Quốc

2

Kiểm tra lại tổng phí còn lại cần thanh toán

Mua Từ Hàn Quốc

3

Dùng app ngân hàng để quét QR thanh toán đơn hàng

Mua Từ Hàn Quốc
Bước 5: VIẾT ĐÁNH GIÁ

1

Nhận hàng và Viết đánh giá

Mua Từ Hàn Quốc

XIN CẢM ƠN

author avatar
사용자